arpacık

listen to the pronunciation of arpacık
التركية - الإنجليزية
{i} stye
front sight (of a gun)
sty (on the eyelid)
sty, stye; foresight, bead
swollen inflammation on the edge of the eyelid; foresight; front sight
sty
(Askeri) sight blade
(Askeri) muzzle sight
(Askeri,Avcılık) fore sight
front sight
bead
{i} foresight
arpacık soğanı
Pearl onion
yaprak arpacık
(Avcılık) blade sight
yuvarlak arpacık
(Askeri) beacon sight
التركية - التركية
Tüfek, tabanca gibi ateşli silahlarda namlunun en ileri bölümünde bulunan ve nişan alırken gezle birlikte göz ile hedef arasında aynı çizgi üzerine getirilen küçük çıkıntı
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
Bazı ateşli silahlarda namlunun ucunda bulunan küçük çıkıntı
Ekilecek küçük soğan
it dirseği
cicloba
itdirseği
arpacık soğanı
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
arpacık
المفضلات