arise from, originate in, be derived from; end in, finish in, culminate in

listen to the pronunciation of arise from, originate in, be derived from; end in, finish in, culminate in
الإنجليزية - التركية

تعريف arise from, originate in, be derived from; end in, finish in, culminate in في الإنجليزية التركية القاموس.

result
sonuçlandırmak
result
ile sonuçlanmak
result
ürün
result
(in ile) ile sonuçlanmak
result
(from ile) -den sonuçlanmak
result
meydana gelmek
result
doğmak
result
{f} sonuç ver

Teşebbüsüm sonuç vermedi. - My attempt gave no result.

Çabalarım hiç sonuç vermedi. - My efforts produced no results.

result
çıkmak
result
sonuç

Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır. - If you divide any number by zero, the result is undefined.

Kömür sobasıyla uyumamalısınız. Çünkü karbonmonoksit olarak adlandırılan çok zehirli bir gaz içerir. Kömür sobasıyla uyumak ölümle sonuçlanabilir. - You shouldn't sleep with a coal stove on because it releases a very toxic gas called carbon monoxide. Sleeping with a coal stove running may result in death.

result
netice,sonuç
result
{f} from -den kaynaklanmak, -den meydana gelmek, -den çıkmak, -den doğmak
result
{i} akıbet
result
{f} meydana gelmek, olmak
result
{f} sonucu olmak
result
{f} in -e yol açmak, -e sebep olmak
result
sık sık in çıkmak meydana gelmek
الإنجليزية - الإنجليزية
{f} result
arise from, originate in, be derived from; end in, finish in, culminate in

    الواصلة

    a·rise from, o·rig·i·nate in, be de·rived from; end in, fin·ish in, cul·mi·nate in

    النطق

    كلمة اليوم

    milliner
المفضلات