argüman

listen to the pronunciation of argüman
التركية - الإنجليزية
argument

His argument was based on facts. - Onun argümanı gerçeklere dayalıydı.

Only in philosophy can you use a circular argument and get praised for it. - Sadece felsefede dairesel bir argüman kullanabilirsin ve bunun için övülürsün.

dispute; claim; rationale; cause; variable that is applied to a routine and determines the result of that routine (Computers)
التركية - التركية
(Hukuk) Delil, neden, işaret, iz, gerekçe olarak dayanılan, gerekçe
Tez, iddia, sav
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
Bir denklem, bir eşitsizlik veya bir gök cisminin hareketine ait herhangi bir elemanın bağlı bulunduğu belli bir değer
Delil, kanıt, tanıt
Bir cetvelde diğer bir sayıyı bulmak için yararlanılan sayı
Bir şeyi desteklemek ya da çürütmek için ileri sürülen neden, tanıt
Kanıt
argüman
المفضلات