area near equator that experiences low pressures and light shifting winds

listen to the pronunciation of area near equator that experiences low pressures and light shifting winds
الإنجليزية - التركية

تعريف area near equator that experiences low pressures and light shifting winds في الإنجليزية التركية القاموس.

doldrums
morali bozuk
doldrums
sakinler
doldrums
keyifsiz
doldrums
neşesiz
doldrums
keder
doldrums
okyanusun rüzgârların hafif ve sakin olduğu ekvatora yakın kısımları
doldrums
{i} kasvet
doldrums
den. okyanusların ekvator dolaylarındaki durgun veya az rüzgârlı kısımları, eşleksel durgunluk alanı
doldrums
i., çoğ
doldrums
bezginlik
doldrums
{i} sıkıntı
doldrums
{i} okyanusun ekvatora yakın durgun kısımları
doldrums
iş ve sanat gibi çevrelerde durgunluk
doldrums
sıktntı
doldrums
be in the doldrums canı çok sıkkın olmak
doldrums
tic. durgunluk
doldrums
{i} hüzün
الإنجليزية - الإنجليزية
doldrums
area near equator that experiences low pressures and light shifting winds

  الواصلة

  ar·e·a near e·qua·tor that experiences low pressures and light shifting winds

  التركية النطق

  eriı nîr îkweytır dhıt îkspîriınsîz lō preşırz ınd layt şîftîng wayndz

  النطق

  /ˈerēə ˈnər əˈkwātər ᴛʜət əkˈspərēənsəz ˈlō ˈpresʜərz ənd ˈlīt ˈsʜəftəɴɢ ˈwīndz/ /ˈɛriːə ˈnɪr ɪˈkweɪtɜr ðət ɪkˈspɪriːənsɪz ˈloʊ ˈprɛʃɜrz ənd ˈlaɪt ˈʃɪftɪŋ ˈwaɪndz/

  كلمة اليوم

  haplography
المفضلات