ardor

listen to the pronunciation of ardor
الإنجليزية - التركية
{i} heyecan
{i} heves
{i} gayret
ateş
{i} şevk
spirit
ispirto
spirit
can

İblisin ruhu yeniden canlanıyor. - The spirit of Satan reawakens.

Şeytanın ruhu yeniden canlanıyor. - The spirit of the demon reawakens.

spirit
{i} ruh

O iyi bir ruh hali içerisindeydi. - He was in good spirits.

Ben ruhen sizinle birlikte olacağım. - I'll be with you in spirit.

spirit
(Gıda) damıtılmış alkollü içki
spirit
{i} üstünlük
ardour
çaba
ardour
gayret
ardour
heyecan
ardour
ateş
ardour
heves
ardour
istek
ardour
azim
spirit
yürek
spirit
canlandırmak
spirit
cin
spirit
tutum
intense heat
yoğun işi
spirit
(Hegel) Tın
spirit
meşrep
ardour
ateş/gayret
ardour
{i} şevk
ardour
ateşlilik
ardour
i., İng., bak. ardor
damp smb.'s ardor
hevesini kırmak
spirit
heves
spirit
meram
spirit
{i} hayalet

Mary bir hayalet ya da ruhu sırtına dokunmuş gibi hissetti. - Mary felt as if a ghost or spirit had touched her back.

spirit
hava

Yaşlıların ruhları kötü havaya rağmen yüksekti. - The senior citizens' spirits were high in spite of the bad weather.

spirit
{f} heveslendirmek
spirit
{i} örnek insan
spirit
(isim) ruh, can, maneviyat, gerçek anlam, hayalet, peri, ruh hali, neşe, şevk, cesaret, güç, insan, örnek insan, özel durum, ispirto, üstünlük
spirit
{i} insan

İlk temastan sonra, insanlığın maddesel ve ruhsal gelişimi ilerledi. - After First Contact, the material and spiritual development of humanity flourished.

İnsanların görüşleri zamanlarının ruhuna bağlıdır. - People's opinions depend on the spirit of the times.

الإنجليزية - الإنجليزية
spirit
intense heat
great warmth of feeling; fervor; passion
intensity of passion or affection
{n} heat, warmth, zeal, fervcency, affection
intense feeling of love a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor"; "he felt a kind of religious zeal
feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great ardor" intense feeling of love a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor"; "he felt a kind of religious zeal
Warmth or heat of passion or affection; eagerness; zeal; as, he pursues study with ardor; the fought with ardor; martial ardor
intense feeling of love
Bright and effulgent spirits; seraphim
Heat, in a literal sense; as, the ardor of the sun's rays
a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor"; "he felt a kind of religious zeal"
{i} enthusiasm, fervor, zeal
feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great ardor"
ardour
Alternative spelling of ardor
ardour
Spirit
ardour
feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great ardor"
ardour
a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor"; "he felt a kind of religious zeal"
ardour
intense feeling of love
ardour
ar·dour in AM, use ardor Ardour is a strong, intense feeling of love or enthusiasm for someone or something. songs of genuine passion and ardour. = passion, fervour
ardour
Great warmth of feeling; fervor; passion
ardour
{i} enthusiasm, fervor, zeal
damp someone's ardor
{f} lessen a person's enthusiasm
ardor
المفضلات