arbitrarily sectioned file

listen to the pronunciation of arbitrarily sectioned file
الإنجليزية - التركية
isteğe göre kesimlenmiş dosya
arbitrarily sectioned file

  الواصلة

  ar·bi·tra·ri·ly sectioned file

  التركية النطق

  ärbîtrerıli sekşınd fayl

  النطق

  /ˈärbəˌtrerəlē ˈseksʜənd ˈfīl/ /ˈɑːrbɪˌtrɛrəliː ˈsɛkʃənd ˈfaɪl/

  كلمة اليوم

  nemesis
المفضلات