applies to polling, surveying of the public

listen to the pronunciation of applies to polling, surveying of the public
الإنجليزية - التركية

تعريف applies to polling, surveying of the public في الإنجليزية التركية القاموس.

public opinion
kamu

Kamu oyu dengesi kendi lehine kalır. - The balance of public opinion remains in his favor.

Kamuoyu yoklamaları hükümete olan güveni ölçen göstergelerdir. - Public opinion polls are barometers of confidence in the government.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

Plan, kamuoyunun baskısı altında terk edildi. - The plan was given up under the pressure of public opinion.

الإنجليزية - الإنجليزية
public opinion
applies to polling, surveying of the public
المفضلات