applied moving load

listen to the pronunciation of applied moving load
الإنجليزية - التركية
uygulanan devingen yük
tatbik edilen hareketli yük
uygulanan devinir yük
applied load
uygulanan yük
applied load
tatbik yükü
applied moving load

  الواصلة

  ap·plied mo·ving load

  التركية النطق

  ıplayd muvîng lōd

  النطق

  /əˈplīd ˈmo͞ovəɴɢ ˈlōd/ /əˈplaɪd ˈmuːvɪŋ ˈloʊd/

  كلمة اليوم

  primipara
المفضلات