appeaser, pacifier, reconciler

listen to the pronunciation of appeaser, pacifier, reconciler
الإنجليزية - التركية
savaşa girmemek için taviz verme yanlısı, emzik, reconciler
appeaser, pacifier, reconciler
المفضلات