appease one's hunger

listen to the pronunciation of appease one's hunger
الإنجليزية - التركية
açlığını yatıştırmak
الإنجليزية - الإنجليزية
satisfy one's hunger, eat
appease one's hunger

  الواصلة

  ap·pease one's hun·ger

  التركية النطق

  ıpiz wʌnz hʌnggır

  النطق

  /əˈpēz ˈwənz ˈhəɴɢgər/ /əˈpiːz ˈwʌnz ˈhʌŋɡɜr/

  كلمة اليوم

  retrograde
المفضلات