apart from

listen to the pronunciation of apart from
الإنجليزية - التركية
dışında

Birkaç imla hatasının dışında, o iyi bir evrak. - It's a good paper, apart from a few spelling mistakes.

Anne ve babasının dışında, hiç kimse şüpheliyi savunmadı. - Apart from his parents, nobody would defend the suspect.

-den başka
bir kenara bırakırsak
den ayrı
den başka
-i bir kenara bırakırsak
ile beraber
-den ayrı olarak
-den gayrı
sarfınazar edilirse
ile birlikte
bir yana
bunun yanısıra
ayrıca
bundan başka
başka

Kız kardeşimden başka, ailem televizyon izlemez. - Apart from my sister, my family doesn't watch TV.

Ebeveynlerinden başka hiç kimse onu çok iyi tanımıyor. - Apart from his parents, no one knows him very well.

sayılmazsa, sarfınazar edilirse, bir yana: He's a good man, apart from his drinking. İçki içmesini saymazsak iyi bir adam
sayılmazsa
gayr
sarfınazar
-den ayrı
apart
ayrı

Tom ve genç erkek kardeşinin ayrı olduğunu söyleyemem. - I can't tell Tom and his younger brother apart.

Biz sadece iki haftayı ayrı geçirdik. - We've just spent two weeks apart.

apart
birbirinden ayrı: The two
apart
başka

Bu daire, binadaki herhangi başka birinden daha büyüktür. - This apartment is bigger than any other one in the building.

Barak Obama dışında bütün Amerika Birleşik Devletleri başkanları beyazdır. - Apart from Barack Obama, all US presidents were white.

apart
parçalar

Elektrikli cihazları parçalarına ayırmayı seviyor. - He likes to take electric devices apart.

Çocuk radyoyu parçalara ayırdı. - The boy took the radio apart.

apart
bir yanda
apart from this
bundan başka
apart
uzakta

Tom benim yerimden uzakta olmayan bir apartmanda yaşıyor. - Tom lives in an apartment not far from my place.

Birçok kitap için, kapaklar çok uzaktadır. - For many books, the covers are too far apart.

apart
parçalar halinde
apart
ayrılmış
apart
bağsız
apart
bölüm bölüm
apart
uyuşmayan
apart from this
bundan başka,bundan ayrı
apart
bağımsız olarak
apart
parça parça

Şeyler parça parça oluyor. - Things are coming apart.

apart
set apart ayırmak
apart
tedricen ayrı düşmek
apart
müstakil bir şekilde
apart
drift apart sürüklenmek uzaklaşmak
apart
bir tarafa
الإنجليزية - الإنجليزية
except for; besides

All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, a fresh water system, and public health, what have the Romans ever done for us? - Life of Brian.

barring
With the exception of; besides: Apart from a few scratches, the car was undamaged
besides, except for, in addition to
apart

A handful of examples apart, an English preposition precedes its complement.

apart from

  الواصلة

  a·part from

  التركية النطق

  ıpärt fırm

  النطق

  /əˈpärt fərm/ /əˈpɑːrt fɜrm/

  علم أصول الكلمات

  [ &-'pärt ] (adverb.) 14th century. Middle English, from Middle French a part, literally, to the side.

  رصف المشتركة

  apart from this

  فيديوهات

  ... the world apart from America. ...
  ... ALAN RUSBRIDGER: Apart from The Guardian. ...

  كلمة اليوم

  conundrum
المفضلات