any waste thing or substance waste land or common land

listen to the pronunciation of any waste thing or substance waste land or common land
الإنجليزية - التركية

تعريف any waste thing or substance waste land or common land في الإنجليزية التركية القاموس.

wastrel
işe yaramaz adam
wastrel
{i} defolu mal
wastrel
{i} çok müsrif kimse
wastrel
{i} ıskarta
wastrel
{i} işe yaramaz kimse, hayta, serseri
wastrel
bir işe yaramaz kimse
wastrel
{i} işe yaramaz kimse
wastrel
{i} savurgan kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
wastrel
any waste thing or substance waste land or common land

  الواصلة

  a·ny waste thing or sub·stance waste Land or com·mon Land

  التركية النطق

  eni weyst thîng ır sʌbstıns weyst länd ır kämın länd

  النطق

  /ˈenē ˈwāst ˈᴛʜəɴɢ ər ˈsəbstəns ˈwāst ˈland ər ˈkämən ˈland/ /ˈɛniː ˈweɪst ˈθɪŋ ɜr ˈsʌbstəns ˈweɪst ˈlænd ɜr ˈkɑːmən ˈlænd/

  كلمة اليوم

  facile
المفضلات