any disgusting or distasteful liquid

listen to the pronunciation of any disgusting or distasteful liquid
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
swill

I cannot believe anyone could drink this swill.

Disgusting or distasteful
skeevy
any disgusting or distasteful liquid

  الواصلة

  a·ny dis·gust·ing or dis·taste·ful liq·uid

  التركية النطق

  eni dîsgʌstîng ır dîsteystfıl lîkwıd

  النطق

  /ˈenē dəsˈgəstəɴɢ ər dəsˈtāstfəl ˈləkwəd/ /ˈɛniː dɪsˈɡʌstɪŋ ɜr dɪsˈteɪstfəl ˈlɪkwəd/
المفضلات