any dialect or custom which marks an individual or group as being foreign

listen to the pronunciation of any dialect or custom which marks an individual or group as being foreign
الإنجليزية - التركية

تعريف any dialect or custom which marks an individual or group as being foreign في الإنجليزية التركية القاموس.

shibboleth
(isim) artık kullanılmayan deyim, anlamını yitirmiş adet, parola, slogan, amacı belirten söz (parti vb.)
shibboleth
{i} amacı belirten söz (parti vb.)
shibboleth
belirli bir zümrenin benimsediği âdet
shibboleth
{i} artık kullanılmayan deyim
shibboleth
{i} parola
shibboleth
eski deyim
shibboleth
ağız
shibboleth
{i} slogan
shibboleth
{i} anlamını yitirmiş adet
الإنجليزية - الإنجليزية
shibboleth
any dialect or custom which marks an individual or group as being foreign

  الواصلة

  a·ny di·a·lect or cus·tom which marks an in·di·vi·du·al or group as be·ing for·eign

  التركية النطق

  eni dayılekt ır kʌstım hwîç märks ın îndıvîcıwıl ır grup äz biîng fôrın

  النطق

  /ˈenē ˈdīəˌlekt ər ˈkəstəm ˈhwəʧ ˈmärks ən ˌəndəˈvəʤəwəl ər ˈgro͞op ˈaz ˈbēəɴɢ ˈfôrən/ /ˈɛniː ˈdaɪəˌlɛkt ɜr ˈkʌstəm ˈhwɪʧ ˈmɑːrks ən ˌɪndəˈvɪʤəwəl ɜr ˈɡruːp ˈæz ˈbiːɪŋ ˈfɔːrən/

  كلمة اليوم

  vaward
المفضلات