any corporation, individual or other entity that initiates ach entries

listen to the pronunciation of any corporation, individual or other entity that initiates ach entries
الإنجليزية - التركية

تعريف any corporation, individual or other entity that initiates ach entries في الإنجليزية التركية القاموس.

originator
(Askeri) GÖNDEREN MAKAM: Bir mesajı göndermeye yetkili olan ve mesajı gönderen komutanlık. Gönderen makamın sorumluluğu yazıyı yazan ve yayınlayan subayın görevlerini de içine alır. Ayrıca bakınız: "drafter"., "releasing officer"
originator
{i} yaratan kimse, icat eden kimse
originator
{i} üretken kimse
originator
{i} mucit
originator
{i} yaratıcı
originator
çıkaran
الإنجليزية - الإنجليزية
originator
any corporation, individual or other entity that initiates ach entries

    الواصلة

    a·ny corporation, in·di·vi·du·al or oth·er en·ti·ty that initiates ach entries

    النطق

    كلمة اليوم

    jaywalk
المفضلات