annual appropriation

listen to the pronunciation of annual appropriation
الإنجليزية - التركية
(Askeri) YILLIK TAHSİSAT: Belirli bir mali yıl içinde yapılan sözleşmelerin ödenmesi için ayrılan bir tahsisat. Ayrıca bakınız: "appropriation"
(Askeri) yıllık tahsisat
annual appropriation

  الواصلة

  an·nu·al ap·pro·pri·a·tion

  التركية النطق

  änyuıl ıprōprieyşın

  النطق

  /ˈanyo͞oəl əˌprōprēˈāsʜən/ /ˈænjuːəl əˌproʊpriːˈeɪʃən/

  كلمة اليوم

  milliner
المفضلات