anlamına gel

listen to the pronunciation of anlamına gel
التركية - الإنجليزية
{f} meant

The phrase is meant to insult people. - İfade insanlara hakaret etmek anlamına gelir.

For the residents of Edo, the first bonito of the year was something that had to be bought, even if it meant borrowing money. - Edo sakinleri için yılın ilk palamudu borç para almak anlamına gelse bile alınması gereken bir şeydi.

{f} signified
{f} mean

The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago. - Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir.

This doesn't mean the danger has passed. - Bu tehlike geçti anlamına gelmez.

signify

Oranges signify a happy love, while lemons - an unrequited one. - Limonlar karşılıksız bir aşk anlamına gelirken portakallar mutlu bir aşk anlamına gelir,

{f} meaning

The term hutong, originally meaning water well, came from the Mongolian language about 700 years ago. - Orijinalde su kuyusu anlamına gelen hutong sözcüğü, Moğol dilinden yaklaşık 700 yıl önce gelmiştir.

The French word 'oiseau', meaning 'bird', is the shortest one to contain five different vowels. - Fransızcada kuş anlamına gelen oiseau kelimesi, beş farklı sesli harf içeren en kısa kelimedir.

{f} meant to

This video is a harmless joke and is in no way meant to insult anyone. Any similarity with real characters or events is coincidental. - Bu video zararsız bir şakadır ve hiçbir şekilde kimseye hakaret etmek anlamına gelmez. Gerçek karakter veya olaylarla olan herhangi bir benzerlik tesadüftür.

The phrase is meant to insult people. - İfade insanlara hakaret etmek anlamına gelir.

anlamına gel
المفضلات