angular momentum operator

listen to the pronunciation of angular momentum operator
الإنجليزية - التركية
açısal moment operatörü
angular momentum operator

  الواصلة

  an·gu·lar mo·men·tum op·e·ra·tor

  التركية النطق

  änggyılır mōmentım äpıreytır

  النطق

  /ˈaɴɢgyələr mōˈmentəm ˈäpərˌātər/ /ˈæŋɡjəlɜr moʊˈmɛntəm ˈɑːpɜrˌeɪtɜr/

  كلمة اليوم

  tabula rasa
المفضلات