and incontinence

listen to the pronunciation of and incontinence
الإنجليزية - التركية

تعريف and incontinence في الإنجليزية التركية القاموس.

continence
ölçülülük

Tanrım, bana iffet ve ölçülülük ver, ancak henüz değil. - God, please give me chastity and continence, but not yet.

continence
hakim olma
continence
(Tıp) İdrar veya aptes etmeyi kontrol altında tutabilme, uygun miksiyon veya defekasyon şartlarına kadar idrar veya aptesini tutabilme yeteneği
continence
(Tıp) dışkı veya idrar tutma
continence
öIçüIüIük
continence
{i} kendini tutma
continence
{i} ılımlılık
continence
(Tıp) Kendini tutma aşırılığa sapmaksızın kendine hakim olabilme
الإنجليزية - الإنجليزية
continence
and incontinence

  الواصلة

  and in·con·ti·nence

  التركية النطق

  ınd înkäntınıns

  النطق

  /ənd ənˈkäntənəns/ /ənd ɪnˈkɑːntənəns/

  كلمة اليوم

  theriac
المفضلات