analiz etmek

listen to the pronunciation of analiz etmek
التركية - الإنجليزية
analyze

The students have to analyze an excerpt from the book. - Öğrenciler kitaptan bir alıntıyı analiz etmek zorundalar.

It took a great deal of time to analyze the data. - Verileri analiz etmek çok zaman aldı.

analyse
(deyim) check up on
assay
Analize
a) to analyse, to analyze b) (tümce) to construe
to analyse
analiz etme
(Ticaret) analysis
analiz et
analyze

An expert analyzed the fabric found in the car. - Bir uzman arabada bulunan kumaşı analiz etti.

They analyzed the results. - Onlar sonuçları analiz etti.

analiz et
analyzed

An expert analyzed the fabric found in the car. - Bir uzman arabada bulunan kumaşı analiz etti.

The aviation expert analyzed the statistics in detail. - Havacılık uzmanı, istatistikleri ayrıntılı olarak analiz etti.

analiz et
analyses
التركية - التركية
Çözümlemek, tahlil etmek
analiz etmek
المفضلات