an uncontested or very easy victory

listen to the pronunciation of an uncontested or very easy victory
الإنجليزية - الإنجليزية
walk-over
an uncontested or very easy victory

  الواصلة

  an un·con·test·ed or ve·ry ea·sy Vic·to·ry

  التركية النطق

  ın ʌnkıntestîd ır veri izi vîktri

  النطق

  /ən ˌənkənˈtestəd ər ˈverē ˈēzē ˈvəktrē/ /ən ˌʌnkənˈtɛstɪd ɜr ˈvɛriː ˈiːziː ˈvɪktriː/

  كلمة اليوم

  pell-mell
المفضلات