an overused phrase or expression

listen to the pronunciation of an overused phrase or expression
الإنجليزية - التركية

تعريف an overused phrase or expression في الإنجليزية التركية القاموس.

cliche
{i} klişe

Özgünlük sadece klişelerin yeni bir kombinasyonudur. - Originality is merely a new combination of clichés.

Bu bir klişe fakat doğru. - It's a cliche, but it's true.

cliche
şablon
cliche
beylik laf
cliche
{i} basmakalıp söz
cliche
{i} beylik söz
cliche
{i} sıradan ifade
الإنجليزية - الإنجليزية
cliche
an overused phrase or expression

  الواصلة

  an o·ver·used phrase or ex·pres·sion

  التركية النطق

  ın ōvıryuzd freyz ır îkspreşın

  النطق

  /ən ˌōvərˈyo͞ozd ˈfrāz ər əkˈspresʜən/ /ən ˌoʊvɜrˈjuːzd ˈfreɪz ɜr ɪkˈsprɛʃən/

  كلمة اليوم

  chaperon
المفضلات