an overcrowded residential area

listen to the pronunciation of an overcrowded residential area
الإنجليزية - الإنجليزية
warren
an overcrowded residential area

  الواصلة

  an overcrowded res·i·den·tial ar·e·a

  التركية النطق

  ın ōvırkraudîd rezîdençıl eriı

  النطق

  /ən ˈōvərˌkroudəd ˌrezəˈdenʧəl ˈerēə/ /ən ˈoʊvɜrˌkraʊdɪd ˌrɛzɪˈdɛnʧəl ˈɛriːə/

  كلمة اليوم

  duodecimal
المفضلات