an outburst of temper or excitement

listen to the pronunciation of an outburst of temper or excitement
الإنجليزية - الإنجليزية
blowoff
an outburst of temper or excitement

  الواصلة

  an out·burst of tem·per or ex·cite·ment

  التركية النطق

  ın autbırst ıv tempır ır îksaytmınt

  النطق

  /ən ˈoutˌbərst əv ˈtempər ər əkˈsītmənt/ /ən ˈaʊtˌbɜrst əv ˈtɛmpɜr ɜr ɪkˈsaɪtmənt/

  كلمة اليوم

  wildcatter
المفضلات