an opening in a deck through which cargo and stores are loaded or unloaded

listen to the pronunciation of an opening in a deck through which cargo and stores are loaded or unloaded
الإنجليزية - التركية

تعريف an opening in a deck through which cargo and stores are loaded or unloaded في الإنجليزية التركية القاموس.

hatchway
lombar ağzı
hatchway
ambar ağzı
hatchway
{i} kapı
hatchway
{i} bölme
hatchway
i., den. ambar ağzı; lombar ağzı
hatchway
{i} kapak
الإنجليزية - الإنجليزية
hatchway
an opening in a deck through which cargo and stores are loaded or unloaded

  الواصلة

  an o·pen·ing in a deck through which car·go and stores are loa·ded or unloaded

  التركية النطق

  ın ōpınîng în ı dek thru hwîç kärgō ınd stôrz ır lōdıd ır ınlōdıd

  النطق

  /ən ˈōpənəɴɢ ən ə ˈdek ˈᴛʜro͞o ˈhwəʧ ˈkärˌgō ənd ˈstôrz ər ˈlōdəd ər ənˈlōdəd/ /ən ˈoʊpənɪŋ ɪn ə ˈdɛk ˈθruː ˈhwɪʧ ˈkɑːrˌɡoʊ ənd ˈstɔːrz ɜr ˈloʊdəd ɜr ənˈloʊdəd/

  كلمة اليوم

  arborescent
المفضلات