an oil well that has a natural flow and so no pumping is needed

listen to the pronunciation of an oil well that has a natural flow and so no pumping is needed
الإنجليزية - التركية

تعريف an oil well that has a natural flow and so no pumping is needed في الإنجليزية التركية القاموس.

gusher
{i} abartılı davranan kimse
gusher
heyecan gösteren ve yapmacık hareket eden kimse
gusher
{i} fışkıran petrol kuyusu
gusher
fışkıran kuyu/coşan kimse
gusher
{i} sevgi gösterisinde bulunan tip
gusher
tulumbasız fışkıran petrol kuyusu
الإنجليزية - الإنجليزية
gusher
an oil well that has a natural flow and so no pumping is needed

  الواصلة

  an oil well that has a na·tu·ral flow and so no pump·ing I·s needed

  التركية النطق

  ın oyl wel dhıt hız ı näçrıl flō ınd sō nō pʌmpîng îz nidıd

  النطق

  /ən ˈoil ˈwel ᴛʜət həz ə ˈnaʧrəl ˈflō ənd ˈsō ˈnō ˈpəmpəɴɢ əz ˈnēdəd/ /ən ˈɔɪl ˈwɛl ðət həz ə ˈnæʧrəl ˈfloʊ ənd ˈsoʊ ˈnoʊ ˈpʌmpɪŋ ɪz ˈniːdəd/

  كلمة اليوم

  prudential
المفضلات