an object used in a dramatic production

listen to the pronunciation of an object used in a dramatic production
الإنجليزية - التركية

تعريف an object used in a dramatic production في الإنجليزية التركية القاموس.

property
mülkiyet

Fırtına onun mülkiyetine büyük zarar verdi. - The storm did great damage to her property.

Özel mülkiyete izinsiz giriyorsunuz. - You are trespassing on private property.

property
mülk

En büyük oğlan bütün mülkiyetin varisi oldu. - The eldest son succeeded to all the property.

Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olma hakkına sahiptir. - Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.

property
{i} özellik

Bu çok büyük bir özellik. - It's a very large property.

Aşırıiletkenlik fiziksel bir özelliktir. - Superconductivity is a physical property.

property
{i} mülk, emlak; arazi
property
özellik/
property
{i} servet

Edward amcasının servetini miras olarak aldı. - Edward inherited his uncle's property.

Tom muazzam servetin, onun emrinde olduğunu iddia etti. - Tom claimed that the enormous property was at his disposal.

property
(isim) eşya, emlâk, mal, mülk, varlık, servet, sahne eşyaları, sahne elbiseleri, özellik, nitelik
property
sahiplik
property
mal-mülk
property
emtia
property
hassa
property
(Felsefe) özgülük
property
nitelik
property
property qualification bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği
property
{i} sahne eşyaları
property
(Askeri) MAL; ORDU MALI: 1. Sahip olunabilen herhangi bir şey. 2. Askeri anlamda kullanıldığı şekilde, bu terim gayrimenkul ve malzemeleri içine alan maddi mal ile sınırlıdır. 3. Özel amaçlar ve muayyen durumlardaki kullanım için, bu terim, kamu arazisi, belirli topraklar, muayyen kategorideki donanma gemileri ve Federal hükümetin kayıtlarını hariç tutabilir
الإنجليزية - الإنجليزية
property

Costumes and scenery are distinguished from property properly speaking.

an object used in a dramatic production

  الواصلة

  an ob·ject used in a dra·ma·tic pro·duc·tion

  التركية النطق

  ın ıbcekt yuzd în ı drımätîk prōdʌkşın

  النطق

  /ən əbˈʤekt ˈyo͞ozd ən ə drəˈmatək prōˈdəksʜən/ /ən əbˈʤɛkt ˈjuːzd ɪn ə drəˈmætɪk proʊˈdʌkʃən/

  كلمة اليوم

  jacobin
المفضلات