an object of envious notice or feeling

listen to the pronunciation of an object of envious notice or feeling
الإنجليزية - التركية

تعريف an object of envious notice or feeling في الإنجليزية التركية القاموس.

envy
kıskanç

Yedi ölümcül günah şunlardır: kibir, kıskançlık, açgözlülük, öfke, şehvet düşkünlüğü, oburluk ve tembellik. - The seven deadly sins are: pride, envy, greed, anger, lust, gluttony and sloth.

Kıskançlık yedi ölümcül günahtan biridir. - Envy is one of the seven deadly sins.

envy
çekemezlik
envy
imrenti
envy
hasetlenmek
envy
gıpta edilen kimse veya şey
envy
{f} gıpta etmek
envy
{f} çekememek
envy
{f} gözü kalmak
envy
{i} haset

Haset etmek günahtır. - To feel envy is a sin.

envy
{i} gıpta
envy
{i} gıpta edilen şey
envy
imren

Kıskançlık imrenme ile aynı değildir. İkisini karıştırmayın. Bir fark var. - Jealousy is not the same as envy. Do not confuse the two. There is a difference.

Bir yandan da ona imreniyorum; tam olarak ne istediğini biliyor ve onu elde etmekten çekinmiyor. - In some ways, I envy him; he knows exactly what he wants and he's not afraid to take it.

envy
{f} kıskan

O, arkadaşlarını kıskanıyordu. - He was the envy of his friends.

Senin başarın beni kıskandırıyor. - Your success excites my envy.

envy
imrenmek
envy
kıskançlık

Kıskançlık yedi ölümcül günahtan biridir. - Envy is one of the seven deadly sins.

Kıskanç ölür ama kıskançlık asla ölmez. - The envious die, but envy never does.

envy
çekememezlik
envy
{f} kıskanmak
الإنجليزية - الإنجليزية
envy
an object of envious notice or feeling

  الواصلة

  an ob·ject of en·vi·ous no·tice or feel·ing

  التركية النطق

  ın ıbcekt ıv enviıs nōtıs ır filîng

  النطق

  /ən əbˈʤekt əv ˈenvēəs ˈnōtəs ər ˈfēləɴɢ/ /ən əbˈʤɛkt əv ˈɛnviːəs ˈnoʊtəs ɜr ˈfiːlɪŋ/

  كلمة اليوم

  affiance
المفضلات