an interest in the market in the form of open commitments

listen to the pronunciation of an interest in the market in the form of open commitments
الإنجليزية - التركية

تعريف an interest in the market in the form of open commitments في الإنجليزية التركية القاموس.

position
konum

Sana tavsiye verecek konumda değilim. - I'm not in a position to give you advice.

Senin konumunu mükemmel şekilde anlıyorum. - I understand your position perfectly.

position
{i} durum

Tom durumunu netleştirdi. - Tom made his position clear.

Onu tartışacak durumda değilim. - I'm not in a position to discuss that.

position
(Kanun) yargı
position
pozisyonlandırmak
position
(Ticaret) kişisel görüş

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

position
yerini belirlemek
position
hal

Amcam geçen yıl öğretmenlikten emekli oldu, fakat üniversitede bir görevi hâlâ sürdürebiliyordu. - My uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.

position

Hükümet konağında iyi bir işi var. - He has a good position in a government office.

O, firmada önemli bir konumu işgal eder. - He occupies a prominent position in the firm.

position
memuriyet
position
{f} konumla

Takım yıldızları gökyüzündeki yıldızların konumlarını tanımaya yardım etmek için faydalı bir yol olabilir. - Constellations can be a useful way to help identify positions of stars in the sky.

position
{i} fikir
position
{i} duruş
position
(fiil) yerleştirmek, koymak, yerini belirlemek
position
{i} yer

Yerimde olsan ne yaparsın? - What would you do if you were in my position?

Kendini benim yerime koy. - Put yourself in my position.

position
{f} koymak
position
{i} görüş

Başkan konuyla ilgili kişisel görüşünü belirtti. - The president stated his position on the issue.

position
{i} statü
الإنجليزية - الإنجليزية
position
an interest in the market in the form of open commitments

  الواصلة

  an in·ter·est in the mar·ket in the form of o·pen commitments

  التركية النطق

  ın întrıst în dhi märkıt în dhi fôrm ıv ōpın kımîtmınts

  النطق

  /ən ˈəntrəst ən ᴛʜē ˈmärkət ən ᴛʜē ˈfôrm əv ˈōpən kəˈmətmənts/ /ən ˈɪntrəst ɪn ðiː ˈmɑːrkət ɪn ðiː ˈfɔːrm əv ˈoʊpən kəˈmɪtmənts/

  كلمة اليوم

  sesquipedalian
المفضلات