an integral part

listen to the pronunciation of an integral part
الإنجليزية - التركية

تعريف an integral part في الإنجليزية التركية القاموس.

factor
etmen

O kesinlikle bir etmendir. - That's certainly a factor.

Onlar burada bir fabrika inşa etmenin çok pahalı olacağını düşündü. - They thought it would be too expensive to build a factory here.

factor
(Tıp) Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen
factor
(Ticaret) ticari temsilci
factor
finansör üretimde
factor
kahya
factor
emsal
factor
(Ticaret) üretim finansörü
integral part
(Kanun) bütünleyici parça
integral part
tamsayısal parça
factor
Çarpanlarına ayırmak
integral part
Yapı taşı
integral part
tamsayisal parça
integral part
mütemmim cüz
factor
etken,unsur
factor
{i} çarpan
factor
(İnşaat) etken, faktör
factor
bir firmaya borç para veren kimse
factor
komisyon alarak satış yapan kimse
factor
(isim) faktör, değişken, etmen, öğe, eleman, etken, kalıtımsal özellik taşıyan gen, aracı kuruluş, finansör (üretimde), kâhya [İsk.], çarpan, katsayı, tambölen
factor
{i} aracı kuruluş
factor
çarpanlara ayır
factor
{i} değişken
factor
{i} katsayı
factor
{i} eleman
الإنجليزية - الإنجليزية
factor
integral part
essential section or piece that completes a whole
an integral part

  الواصلة

  an in·te·gral part

  التركية النطق

  ın întıgrıl pärt

  النطق

  /ən ˈəntəgrəl ˈpärt/ /ən ˈɪntəɡrəl ˈpɑːrt/

  فيديوهات

  ... climate legislation is an integral part of that, and so we're gonna keep working towards ...

  كلمة اليوم

  dentifrice
المفضلات