an instance of running or skipping about playfully

listen to the pronunciation of an instance of running or skipping about playfully
الإنجليزية - التركية

تعريف an instance of running or skipping about playfully في الإنجليزية التركية القاموس.

gambol
sıçramak
gambol
hoplamak
gambol
{i} sıçrayarak oynama
gambol
hoplayıp sıçrama
gambol
{f} sıçra
gambol
{i} sıçrayış, zıplama
gambol
{f} sıçrayıp oynamak
gambol
zıpla
gambol
{i} sıçrama
gambol
f sıç rayıp oynamak
gambol
{f} zıplamak
gambol
{i} hoplama
gambol
{i} zıplama
gambol
f sıçrama
gambol
oyun
الإنجليزية - الإنجليزية
gambol
an instance of running or skipping about playfully

  الواصلة

  an in·stance of run·ning or skip·ping a·bout play·ful·ly

  التركية النطق

  ın înstıns ıv rʌnîng ır skîpîng ıbaut pleyfıli

  النطق

  /ən ˈənstəns əv ˈrənəɴɢ ər ˈskəpəɴɢ əˈbout ˈplāfəlē/ /ən ˈɪnstəns əv ˈrʌnɪŋ ɜr ˈskɪpɪŋ əˈbaʊt ˈpleɪfəliː/

  كلمة اليوم

  byronic
المفضلات