an implant that creates an artificial erection

listen to the pronunciation of an implant that creates an artificial erection
الإنجليزية - الإنجليزية
penile implant
an implant that creates an artificial erection

  الواصلة

  an im·plant that creates an ar·ti·fi·cial e·rec·tion

  التركية النطق

  ın împlänt dhıt krieyts ın ärtıfîşıl îrekşın

  النطق

  /ən əmˈplant ᴛʜət krēˈāts ən ˌärtəˈfəsʜəl əˈreksʜən/ /ən ɪmˈplænt ðət kriːˈeɪts ən ˌɑːrtəˈfɪʃəl ɪˈrɛkʃən/

  كلمة اليوم

  jericho
المفضلات