an herbal infusion made with cold water

listen to the pronunciation of an herbal infusion made with cold water
الإنجليزية - التركية
الإنجليزية - الإنجليزية
maceration
an herbal infusion made with cold water

  الواصلة

  an herb·al in·fu·sion made with Cold wa·ter

  التركية النطق

  ın hırbıl înfyujın meyd wîdh kōld wôtır

  النطق

  /ən ˈhərbəl ənˈfyo͞oᴢʜən ˈmād wəᴛʜ ˈkōld ˈwôtər/ /ən ˈhɜrbəl ɪnˈfjuːʒən ˈmeɪd wɪð ˈkoʊld ˈwɔːtɜr/

  كلمة اليوم

  paparazzo
المفضلات