an extract or selection from written or printed matter

listen to the pronunciation of an extract or selection from written or printed matter
الإنجليزية - التركية

تعريف an extract or selection from written or printed matter في الإنجليزية التركية القاموس.

excerpt
{i} (bir kitaptan/yazıdan) seçilmiş parça, pasaj
excerpt
{f} alıntı yapmak
excerpt
{i} pasaj
excerpt
{i} seçme parça
excerpt
{f} seçme parça almak
excerpt
{i} özel baskı
excerpt
{f} al
excerpt
alıntı

Öğrenciler kitaptan bir alıntıyı analiz etmek zorundalar. - The students have to analyze an excerpt from the book.

excerpt
almak (kitaptan alıntı vb)
excerpt
almak
الإنجليزية - الإنجليزية
excerpt
an extract or selection from written or printed matter

  الواصلة

  an ex·tract or se·lec·tion from writ·ten or printed mat·ter

  التركية النطق

  ın îksträkt ır sılekşın fırm rîtın ır prîntıd mätır

  النطق

  /ən əkˈstrakt ər səˈleksʜən fərm ˈrətən ər ˈprəntəd ˈmatər/ /ən ɪkˈstrækt ɜr səˈlɛkʃən fɜrm ˈrɪtən ɜr ˈprɪntəd ˈmætɜr/

  كلمة اليوم

  ides
المفضلات