an expression of gratitude

listen to the pronunciation of an expression of gratitude
الإنجليزية - التركية

تعريف an expression of gratitude في الإنجليزية التركية القاموس.

acknowledgement
{i} alındı
acknowledgement
alındı bildirimi
acknowledgement
{i} teşekkür
acknowledgement
(Ticaret) borcunu tanıma
acknowledgement
(Kanun) itiraf etme
acknowledgement
(Ticaret) teslim makbuzu
acknowledgement
(Kanun) borç ikrar etme
acknowledgement
(Kanun) kabul etme
acknowledgement
ikrar
acknowledgement
(Ticaret) borcun tanınması
acknowledgement
alındılama
acknowledgement
(Ticaret) borcun ikrarı
acknowledgement
tasdik
acknowledgement
(Askeri) alındı, anlaşıldı
acknowledgement
{i} kabul
acknowledgement
{i} alındığını bildirme
acknowledgement
{i} tanıma
acknowledgement
{i} borcun kabulü
acknowledgement
{i} onay
acknowledgement
(Askeri) ALINDI ANLAŞILDI CEVABI: Bir yazının alındığı ve anlaşıldığı hakkında bunu gönderen kimseye, alan tarafından gönderilen mesaj
الإنجليزية - الإنجليزية
acknowledgement
thanks
thanksgiving
thank-you

I must offer a big thank-you to my agent for getting me this job.

an expression of gratitude

  الواصلة

  an ex·pres·sion of gra·ti·tude

  التركية النطق

  ın îkspreşın ıv grätıtud

  النطق

  /ən əkˈspresʜən əv ˈgratəˌto͞od/ /ən ɪkˈsprɛʃən əv ˈɡrætəˌtuːd/

  كلمة اليوم

  bricolage
المفضلات