an explanation or reason

listen to the pronunciation of an explanation or reason
الإنجليزية - التركية

تعريف an explanation or reason في الإنجليزية التركية القاموس.

rationale
(isim) mantık, mantıklı açıklama, gerekçe
rationale
{i} mantıklı açıklama
rationale
rasyonel
rationale
ussal açıklama
rationale
ussal
rationale
mantık
rationale
açıklama
rationale
Esbab-ı mûcibe

The rationale behind the changes is not at all evident.

rationale
mantıksal temel
rationale
Mantıklı açıklama, birşeyin neden yapıldığını açıklayan gerekçeler ve sebebler bütünü
rationale
temel
الإنجليزية - الإنجليزية
rationale
an explanation or reason

  الواصلة

  an ex·pla·na·tion or rea·son

  التركية النطق

  ın eksplıneyşın ır rizın

  النطق

  /ən ˌekspləˈnāsʜən ər ˈrēzən/ /ən ˌɛkspləˈneɪʃən ɜr ˈriːzən/

  كلمة اليوم

  byronic
المفضلات