an explanation of the basis or fundamental reasons for something

listen to the pronunciation of an explanation of the basis or fundamental reasons for something
الإنجليزية - التركية

تعريف an explanation of the basis or fundamental reasons for something في الإنجليزية التركية القاموس.

rationale
(isim) mantık, mantıklı açıklama, gerekçe
rationale
{i} mantıklı açıklama
rationale
rasyonel
rationale
ussal açıklama
rationale
ussal
rationale
mantık
rationale
açıklama
rationale
Esbab-ı mûcibe

The rationale behind the changes is not at all evident.

rationale
mantıksal temel
rationale
Mantıklı açıklama, birşeyin neden yapıldığını açıklayan gerekçeler ve sebebler bütünü
rationale
temel
الإنجليزية - الإنجليزية
rationale
an explanation of the basis or fundamental reasons for something

  الواصلة

  an ex·pla·na·tion of the ba·sis or fun·da·men·tal reasons for some·thing

  التركية النطق

  ın eksplıneyşın ıv dhi beysıs ır fʌndımentıl rizınz fôr sʌmthîng

  النطق

  /ən ˌekspləˈnāsʜən əv ᴛʜē ˈbāsəs ər ˌfəndəˈmentəl ˈrēzənz ˈfôr ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ən ˌɛkspləˈneɪʃən əv ðiː ˈbeɪsəs ɜr ˌfʌndəˈmɛntəl ˈriːzənz ˈfɔːr ˈsʌmθɪŋ/

  كلمة اليوم

  weeny
المفضلات