an explanation, notes

listen to the pronunciation of an explanation, notes
الإنجليزية - التركية

تعريف an explanation, notes في الإنجليزية التركية القاموس.

comment
{i} açıklama
comment
yorumda bulunmak
comment
koment
comment
yorum yapmak

Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. - I don't want to comment on that subject.

Tom mesele ile ilgili bir yorum yapmaktan kaçındı. - Tom avoided making any comment on the matter.

comment
{i} yorum

Bir yorum eklediniz, çeviri değil. Çeviri eklemek için, cümle üzerindeki «あ→а» simgesine tıklatın. - You have added a comment, not a translation. To add a translation, click on the «あ→а» icon above the sentence.

İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz. - Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated.

comment
tefsir etmek
comment
mütalaa
comment
fikrini söylemek
comment
{f} eleştirmek
comment
düşünce
comment
{f} yorumla

Kitap hakkındaki yorumları olumluydu. - His comments about the book were favorable.

Bunun hakkındaki yorumlarınızı duyabilirmiyim? - Can I hear your comments about this?

comment
tefsir
comment
commentary tefsir
comment
(fiil) yorumlamak, değerlendirmek, eleştirmek, düşüncesini açıklamak
comment
{f} söz söylemek; on hakkında fikrini söylemek, hakkında yorumda bulunmak
comment
çıkma haşiye
comment
on ile hakkında fikir beyan etmek
comment
{i} açımlama
comment
{f} değerlendirmek
comment
eleştirme tenkit
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} comment
{n} commentary
an explanation, notes
المفضلات