an exemption from some rule or obligation

listen to the pronunciation of an exemption from some rule or obligation
الإنجليزية - الإنجليزية
dispensation
an exemption from some rule or obligation

  الواصلة

  an ex·emp·tion from some rule or ob·li·ga·tion

  التركية النطق

  ın îgzempşın fırm sʌm rul ır äblıgeyşın

  النطق

  /ən əgˈzempsʜən fərm ˈsəm ˈro͞ol ər ˌäbləˈgāsʜən/ /ən ɪɡˈzɛmpʃən fɜrm ˈsʌm ˈruːl ɜr ˌɑːbləˈɡeɪʃən/

  كلمة اليوم

  flammable
المفضلات