an estimate that is too low

listen to the pronunciation of an estimate that is too low
الإنجليزية - الإنجليزية
underestimate
an estimate that is too low

  الواصلة

  an es·ti·mate that I·s too low

  التركية النطق

  ın estımıt dhıt îz tu lō

  النطق

  /ən ˈestəmət ᴛʜət əz ˈto͞o ˈlō/ /ən ˈɛstəmət ðət ɪz ˈtuː ˈloʊ/

  كلمة اليوم

  taxis
المفضلات