an endeavor, direction, design, object pointed at

listen to the pronunciation of an endeavor, direction, design, object pointed at
الإنجليزية - التركية

تعريف an endeavor, direction, design, object pointed at في الإنجليزية التركية القاموس.

aim
{i} hedefleme

Sadece şöhreti hedeflemek yanlıştır. - It is wrong to aim at fame only.

aim
{i} nişan alma

Silahımla bir ayıya asla nişan almadım. - I have never aimed at a bear with my rifle.

aim
{i} erek
aim
hedef almak
aim
amaçlamak

Onlar toplumlarda huzursuzluk çıkarmayı amaçlamaktadır. - They aim to stir unease in societies.

Eğitim potansiyel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. - Education aims to develop potential abilities.

aim
{f} hedefle

Hedeflerimizi her zaman yüksek tutmalıyız. - We must always aim high.

Yeterince yüksek hedeflemiyorsun. - You're not aiming high enough.

aim
hedef

Bu tabanca ile hedefe nişan al. - Aim at the target with this gun.

Siz hangi üniversiteyi hedefliyorsunuz? - Which college are you aiming for?

aim
take aim nişan almak
aim
{i} gaye
aim
amaçla

O bir aktrist olmayı amaçladı. - She aimed to become an actress.

Dilbilim dili tanımlamayı amaçlayan bilim dalıdır. - Linguistics is the discipline which aims to describe language.

aim
emel
aim
{f} yöneltmek
aim
maksatsız
aim
aimless gayesiz
aim
nişan tahtası
aim
nişan/hedef
aim
{i} maksat
aim
(fiil) hedeflemek, nişan almak, kastetmek, niyet etmek, yöneltmek, doğrultmak, çalışmak ( e), fırlatmak (füze)
aim
(Askeri) NİŞAN ALMAK: Herhangi bir silah, mermi, bomba vesaireyi, hedefe isabet edecek şekilde tevcih etmek
aim
aim hedefle/nişan al
الإنجليزية - الإنجليزية
{n} aim
an endeavor, direction, design, object pointed at
المفضلات