an elaborated concept

listen to the pronunciation of an elaborated concept
الإنجليزية - التركية

تعريف an elaborated concept في الإنجليزية التركية القاموس.

conceptualization
(Sosyoloji, Toplumbilim) kavramlaştırma
conceptualization
kavramsallastirma
conceptualization
kavramsallaştırma
conceptualization
Bir kavram ya da kavramlar bütünü oluşturma
conceptualization
Kavramlarla yorumlama, kavramsal yorum
الإنجليزية - الإنجليزية
conceptualisation
conceptualization
an elaborated concept

  الواصلة

  an e·lab·o·ra·ted con·cept

  التركية النطق

  ın îläbıreytıd känsept

  النطق

  /ən əˈlabərātəd ˈkänsept/ /ən ɪˈlæbɜreɪtəd ˈkɑːnsɛpt/

  كلمة اليوم

  byronic
المفضلات