an autocrat is a person in authority who has complete power

listen to the pronunciation of an autocrat is a person in authority who has complete power
الإنجليزية - التركية

تعريف an autocrat is a person in authority who has complete power في الإنجليزية التركية القاموس.

autocrat
zorba
autocrat
saltıkçı
autocrat
despot
autocrat
{i} otokrat
autocrat
autocratic müstebit
autocrat
{i} diktatör
autocrat
autocratically müstebit bir şekilde
autocrat
müstebit kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
autocrat
an autocrat is a person in authority who has complete power

  الواصلة

  an au·to·crat I·s a per·son in au·tho·ri·ty who has com·plete po·wer

  التركية النطق

  ın ôtıkrät îz ı pırsın în ıthôrıti hu hız kımplit pauır

  النطق

  /ən ˈôtəˌkrat əz ə ˈpərsən ən əˈᴛʜôrətē ˈho͞o həz kəmˈplēt ˈpouər/ /ən ˈɔːtəˌkræt ɪz ə ˈpɜrsən ɪn əˈθɔːrətiː ˈhuː həz kəmˈpliːt ˈpaʊɜr/

  كلمة اليوم

  taxis
المفضلات