an attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects

listen to the pronunciation of an attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects
الإنجليزية - التركية

تعريف an attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects في الإنجليزية التركية القاموس.

property
mülkiyet

Özel mülkiyete izinsiz giriyorsunuz. - You are trespassing on private property.

En büyük oğlan bütün mülkiyetin varisi oldu. - The eldest son succeeded to all the property.

property
mülk

Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. - No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Onlar mülklerini kaybettiler. - They lost their property.

property
{i} özellik

Bu çok büyük bir özellik. - It's a very large property.

Aşırıiletkenlik fiziksel bir özelliktir. - Superconductivity is a physical property.

property
{i} mülk, emlak; arazi
property
özellik/
property
{i} servet

Babası tarafından ona bırakılan servet onun rahat bir şekilde yaşamasını sağlar. - The property left him by his father enables him to live in comfort.

Servet mirasçılar arasında eşit olarak bölündü. - The property was divided equally among the heirs.

property
(isim) eşya, emlâk, mal, mülk, varlık, servet, sahne eşyaları, sahne elbiseleri, özellik, nitelik
property
sahiplik
property
mal-mülk
property
emtia
property
hassa
property
(Felsefe) özgülük
property
nitelik
property
property qualification bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği
property
{i} sahne eşyaları
property
(Askeri) MAL; ORDU MALI: 1. Sahip olunabilen herhangi bir şey. 2. Askeri anlamda kullanıldığı şekilde, bu terim gayrimenkul ve malzemeleri içine alan maddi mal ile sınırlıdır. 3. Özel amaçlar ve muayyen durumlardaki kullanım için, bu terim, kamu arazisi, belirli topraklar, muayyen kategorideki donanma gemileri ve Federal hükümetin kayıtlarını hariç tutabilir
الإنجليزية - الإنجليزية
property

Matter can have many properties, including color, mass and density.

an attribute or abstract quality which is characteristic of a class of objects

  الواصلة

  an at·tri·bute or ab·stract qua·li·ty which I·s char·ac·ter·is·tic of a class of objects

  التركية النطق

  ın ıtrîbyut ır äbsträkt kwälıti hwîç îz kerıktırîstîk ıv ı kläs ıv ıbceks

  النطق

  /ən əˈtrəˌbyo͞ot ər abˈstrakt ˈkwälətē ˈhwəʧ əz ˌkerəktərˈəstək əv ə ˈklas əv əbˈʤeks/ /ən əˈtrɪˌbjuːt ɜr æbˈstrækt ˈkwɑːlətiː ˈhwɪʧ ɪz ˌkɛrəktɜrˈɪstɪk əv ə ˈklæs əv əbˈʤɛks/

  كلمة اليوم

  chaperon
المفضلات