an attribute or abstract quality associated with an object

listen to the pronunciation of an attribute or abstract quality associated with an object
الإنجليزية - التركية

تعريف an attribute or abstract quality associated with an object في الإنجليزية التركية القاموس.

property
mülkiyet

Fırtına onun mülkiyetine büyük zarar verdi. - The storm did great damage to her property.

Tüm mülkiyetini oğluna bağışladı. - He handed over all his property to his son.

property
mülk

Buraya giremezsin. Bu özel bir mülkiyet. - You are not allowed here. This is private property.

Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez. - No one shall be arbitrarily deprived of his property.

property
{i} özellik

Aşırıiletkenlik fiziksel bir özelliktir. - Superconductivity is a physical property.

Bu çok büyük bir özellik. - It's a very large property.

property
{i} mülk, emlak; arazi
property
özellik/
property
{i} servet

Tüm servet onun kızına gidecek. - All the property will go to his daughter.

Edward amcasının servetini miras olarak aldı. - Edward inherited his uncle's property.

property
(isim) eşya, emlâk, mal, mülk, varlık, servet, sahne eşyaları, sahne elbiseleri, özellik, nitelik
property
sahiplik
property
mal-mülk
property
emtia
property
hassa
property
(Felsefe) özgülük
property
nitelik
property
property qualification bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği
property
{i} sahne eşyaları
property
(Askeri) MAL; ORDU MALI: 1. Sahip olunabilen herhangi bir şey. 2. Askeri anlamda kullanıldığı şekilde, bu terim gayrimenkul ve malzemeleri içine alan maddi mal ile sınırlıdır. 3. Özel amaçlar ve muayyen durumlardaki kullanım için, bu terim, kamu arazisi, belirli topraklar, muayyen kategorideki donanma gemileri ve Federal hükümetin kayıtlarını hariç tutabilir
الإنجليزية - الإنجليزية
property
an attribute or abstract quality associated with an object

  الواصلة

  an at·tri·bute or ab·stract qua·li·ty as·so·ci·a·ted with an ob·ject

  التركية النطق

  ın ıtrîbyut ır äbsträkt kwälıti ısōsieytıd wîdh ın ıbcekt

  النطق

  /ən əˈtrəˌbyo͞ot ər abˈstrakt ˈkwälətē əˈsōsēˌātəd wəᴛʜ ən əbˈʤekt/ /ən əˈtrɪˌbjuːt ɜr æbˈstrækt ˈkwɑːlətiː əˈsoʊsiːˌeɪtəd wɪð ən əbˈʤɛkt/

  كلمة اليوم

  jacobin
المفضلات