an association of artists or craftspeople with similar interests

listen to the pronunciation of an association of artists or craftspeople with similar interests
الإنجليزية - التركية

تعريف an association of artists or craftspeople with similar interests في الإنجليزية التركية القاموس.

guild
{i} lonca

O, çömlekçiler loncasının bir üyesi. - He is a member of a potters' guild.

Loncalar orta çağda toplumun önemli bir parçasıydı. - Guilds were an important part of society in the Middle Ages.

guild
esnaf loncası
guild
esnaf birliği
guild
{i} dernek
guild
{i} birlik
الإنجليزية - الإنجليزية
guild
an association of artists or craftspeople with similar interests

  الواصلة

  an as·so·ci·a·tion of artists or craftspeople with si·mi·lar interests

  التركية النطق

  ın ısōsieyşın ıv ärtısts ır kräftspipıl wîdh sîmılır întrısts

  النطق

  /ən əˌsōsēˈāsʜən əv ˈärtəsts ər ˈkraftˌspēpəl wəᴛʜ ˈsəmələr ˈəntrəsts/ /ən əˌsoʊsiːˈeɪʃən əv ˈɑːrtəsts ɜr ˈkræftˌspiːpəl wɪð ˈsɪməlɜr ˈɪntrəsts/

  كلمة اليوم

  scissile
المفضلات