an artist who primarily makes drawings

listen to the pronunciation of an artist who primarily makes drawings
الإنجليزية - التركية

تعريف an artist who primarily makes drawings في الإنجليزية التركية القاموس.

drawer
çekmece

Tom'un USB kabloları ile dolu bir çekmecesi var. - Tom has a drawer full of USB cables.

Tom çekmeceyi boş buldu. - Tom found the drawer empty.

drawer
{i} çekmece (masa)
drawer
(Kanun,Ticaret) keşide eden
drawer
(Ticaret) alacaklı
drawer
çekmece masa
drawer
göz

Tom çekmeceleri gözden geçirdi. - Tom looked through the drawers.

drawer
chest of drawers çekme gözlü konsol
drawer
çeken kimse/çekmece
drawer
{i} işlemci
drawer
{i} çekmeceli dolap
drawer
şifoniyer

Mary elbiselerini düzgünce katladı ve onları şifoniyer çekmecelerine yerleştirdi. - Mary neatly folded her clothes and placed them in her dresser drawers.

drawer
{i} keşideci
drawer
çekme işini gören araç veya kimse
drawer
{i} çeken kimse
الإنجليزية - الإنجليزية
drawer
an artist who primarily makes drawings

  الواصلة

  an art·ist who pri·ma·ri·ly makes drawings

  التركية النطق

  ın ärtıst hu praymerıli meyks drôîngz

  النطق

  /ən ˈärtəst ˈho͞o prīˈmerəlē ˈmāks ˈdrôəɴɢz/ /ən ˈɑːrtəst ˈhuː praɪˈmɛrəliː ˈmeɪks ˈdrɔːɪŋz/
المفضلات