an artist skilled at drawing

listen to the pronunciation of an artist skilled at drawing
الإنجليزية - التركية

تعريف an artist skilled at drawing في الإنجليزية التركية القاموس.

drawer
çekmece

Tom mutfakta bir çekmeceden bir bıçak çıkardı. - Tom took a knife out of a drawer in the kitchen.

Tom çekmeceyi boş buldu. - Tom found the drawer empty.

drawer
{i} çekmece (masa)
drawer
(Ticaret) alacaklı
drawer
(Kanun,Ticaret) keşide eden
draftsman
bkz.draughtsman
drawer
göz

Tom çekmeceleri gözden geçirdi. - Tom looked through the drawers.

draftsman
{i} tasarı hazırlayan kimse
draftsman
{ç} drafts.men (dräfts'mîn)
draftsman
{i} teknik ressam
draftsman
{i} tasarımcı
drawer
chest of drawers çekme gözlü konsol
drawer
{i} işlemci
drawer
{i} çekmeceli dolap
drawer
şifoniyer

Mary elbiselerini düzgünce katladı ve onları şifoniyer çekmecelerine yerleştirdi. - Mary neatly folded her clothes and placed them in her dresser drawers.

drawer
(isim) çekmece (masa), çekmeceli dolap, göz; çeken kimse; keşideci, işlemci
drawer
{i} keşideci
drawer
çeken kimse/çekmece
الإنجليزية - الإنجليزية
draftsman
drawer
an artist skilled at drawing

  الواصلة

  an art·ist skilled at draw·ing

  التركية النطق

  ın ärtıst skîld ät drôîng

  النطق

  /ən ˈärtəst ˈskəld ˈat ˈdrôəɴɢ/ /ən ˈɑːrtəst ˈskɪld ˈæt ˈdrɔːɪŋ/
المفضلات