an artery that supplies the shoulder joint and shoulder muscles

listen to the pronunciation of an artery that supplies the shoulder joint and shoulder muscles
الإنجليزية - الإنجليزية
circumflex humeral artery
an artery that supplies the shoulder joint and shoulder muscles

  الواصلة

  an ar·te·ry that supplies the shoul·der joint and shoul·der muscles

  التركية النطق

  ın ärtıri dhıt sıplayz dhi şōldır coynt ınd şōldır mʌsılz

  النطق

  /ən ˈärtərē ᴛʜət səˈplīz ᴛʜē ˈsʜōldər ˈʤoint ənd ˈsʜōldər ˈməsəlz/ /ən ˈɑːrtɜriː ðət səˈplaɪz ðiː ˈʃoʊldɜr ˈʤɔɪnt ənd ˈʃoʊldɜr ˈmʌsəlz/

  كلمة اليوم

  subintelligitur
المفضلات