an artery that supplies the hip joint and thigh muscles

listen to the pronunciation of an artery that supplies the hip joint and thigh muscles
الإنجليزية - الإنجليزية
circumflex artery of the thigh
an artery that supplies the hip joint and thigh muscles

  الواصلة

  an ar·te·ry that supplies the hip joint and thigh muscles

  التركية النطق

  ın ärtıri dhıt sıplayz dhi hîp coynt ınd thay mʌsılz

  النطق

  /ən ˈärtərē ᴛʜət səˈplīz ᴛʜē ˈhəp ˈʤoint ənd ˈᴛʜī ˈməsəlz/ /ən ˈɑːrtɜriː ðət səˈplaɪz ðiː ˈhɪp ˈʤɔɪnt ənd ˈθaɪ ˈmʌsəlz/

  كلمة اليوم

  cacography
المفضلات